Rekrutacja

BEZPŁATNA SZKOŁA KATOLICKA W OLSZTYNKU!!!

SZKOŁA O PROFILU ARTYSTYCZNYM!!! 

Pamiętaj, że każde dziecko jest wyjątkowe i zasługuje na indywidualny rozwój swoich talentów oraz wsparcie w rozwiązywaniu problemów. 

Dbamy  o wszechstronny, zrównoważony, bezpieczny  i radosny rozwój dziecka! 

Jesteśmy szkołą katolicką, która działa w Olsztynku. Założycielem placówki jest Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie. Cel statutowy działalności Stowarzyszenia to troska o integralny rozwój osoby ludzkiej, który umożliwia formację wszystkich wymiarów ludzkiej osobowości – wymiaru fizycznego, społecznego, kulturowego, moralnego i duchowego.

Człowieka nie można do końca zrozumieć bez Chrystusa. A raczej – człowiek nie może sam siebie zrozumieć bez Chrystusa. Nie może zrozumieć ani kim jest, ani jaka jest jego właściwa godność, ani jakie jest jego powołanie i ostateczne przeznaczenie. Nie można tego wszystkiego zrozumieć bez Chrystusa. Jan Paweł II, Warszawa 2.06.1979 r.

ZAPEWNIAMY:

  • CAŁKOWICIE BEZPŁATNĄ NAUKĘ
  • Dostosowanie do nauki zdalnej poprzez Office 365 i możliwość wypożyczania laptopa
  • ciepłą, przyjazną atmosferę
  • chrześcijański system wartości
  • naukę w mało licznych zespołach klasowych
  • bezpieczeństwo Twojego dziecka
  • indywidualizację procesu kształcenia

Każdy znajdzie coś dla siebie i własnego rozwoju.

REKRUTACJA DO WSZYSTKICH KLAS SZKOŁY PODSTAWOWEJ!!!

ZAPRASZAMY!!!

Dowiedz się więcej !

Adres:
ul.Pionierów 7,
11-015 Olsztynek,

tel.do sekretariatu: 515 667 469 / zadzwoń,

KARTA ZGŁOSZENIA