Kontakt

Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. św. Jana Pawła II w Olsztynku

Siedziba: 11-015 Olsztynek, ul. Pionierów 7

Dyrektor mgr Izabela Nawacka

tel.: 501 508 945

e-mail: sp.olsztynek@spsk.edu.pl

tel. do sekretariatu: 515 667 469